O nás

   

Tady se dozvíte základní informace.

    

Historie:

Organizace byla založena 1.1.1959.


Odborná a osvětová činnost a poskytované služby:

Organizace ve spolupráci s místní ZŠ podchytila mladé školáky a zajišťuje pravidelně jejich účast na soutěži Mladý zahrádkář.

Každoročně na podzim pořádá organizace výstavu ovoce a zeleniny, květin a rukodělných prací občanů Ochoze. V roce 2012 při příležitosti 775 let první zmínky o obci uspořádala zahrádkářská organizace Ochoz s Obecním úřadem v obci společnou výstavu o obci spojenou s fotodokumentací z historie a současnosti obce, které se zúčastnila téměř celá obec.
Výbor každoročně zajišťuje pro své členy i nečleny dva tématické zájezdy, z toho vždy jeden dvoudenní.
V rámci zdokonalování pomáhají někteří členové ZO občanům při řezu stromů.
Ve spolupráci s jinými organizacemi pořádají členové různé sportovní turnaje.
Pro lepší propagaci obce a ČZS si organizace nechala zhotovit prapor se znakem obce a ČZS.


Problémy a úspěchy organizace:

Problémem organizace je, že nemá svoji zasedací místnost a proto se členové výboru scházejí      v alternativních prostorech, zejména v místní Orlovně.
Úspěchem bylo vyznamenání dlouholetého člena výboru Bronzovou medailí za rozvoj zahrádkářství.

Organizace má ke dni 74 členů a patří k největším v obci.


Zajímavosti v okolí:

Obec Ochoz leží v krajinné oblasti Moravský kras a je obklopená lesy, lomy a též jeskyněmi. Nejznámější z nich jsou Pekárna, Ochozská jeskyně, Netopýrka a Švédův stůl. Byly v nich nalezeny různé úlomky kostí mamutů a medvědů.

Cesta kolem rybníka pod Hádkem v krásném údolí Malé říčky nás zavede až ke Kaprálovu mlýnu (dnes skautská základna), dále ke známé restauraci U jelena, k Muchově boudě a až do Mariánského údolí